అవతార్ పరంపర

అవతార్ పరంపర

ఇది సీక్కెల్ సినిమాల యుగం. హిట్టయిన సినిమాకి వరుసగాద సీక్వెల్ వస్తూనే ఉంటాయి. అవతార్ సినిమాతో హిట్టు కొట్టిన జేమ్స్ కామెరూన్ ఇప్పుడు వరుసగా అవతార్ సీక్వెల్ సినిమాలు తీయబోతున్నాడు. అవతార్ సీక్వెల్ సినిమాల కథను ముందుగా నవలా రూపంలో రాయడానికి సైన్స్ ఫిక్షన్ రాయడంలో సిద్ధహస్తుడైన స్టీఫెన్ చార్లెన్ గోల్డ్ ను రచయితగా నియమించుకుని పండోరా వింతలోకాన్ని మరింత ఆసక్తికరంగా తయారు చేస్తున్నాడు. త్వరాలో మనం అవతార్ నవలలు చదవవచ్చు. అవతార్ పరంపరల సినిమాలు చూడవచ్చు.

Have something to add? Share it in the comments

Your email address will not be published.