ఆసియా క్రీడల్లో భారత్ కు తొలి స్వర్ణం

ఇంచియాన్: దక్షిణ కొరియా ఇంచియాన్లో మొదటి రోజు జరుతున్న 17వ ఆసియా క్రీడల్లో భారత్ కు తొలి స్వర్ణం లభించింది. 50 మీటర్ల పిస్టల్ ఈవెంట్లో షూటర్ జీతూరాయ్ స్వర్ణం సాధించాడు.Swetha Chowdary

అదేవిధంగా 10 మీటర్ల ఎయిర్ పిస్టల్ విభాగంలో శ్వేతా చౌదరి కాంస్య పథకం సాధించింది.

Have something to add? Share it in the comments

Your email address will not be published.