ఘనంగా ముగిసిన ఆసియా క్రీడలు

హైదరాబాద్, అక్టోబర్ 4:  దక్షిణ కొరియాలోని ఇంచియాన్ లో జరిగిన 17వ ఆసియా క్రీడలు శనివారంతో ముగిశాయి. ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు అలరించాయి. క్రీడాకారులు ప్రేక్షకులకు వీడ్కోలు పలికారు.

1

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

15

16

19

20

21

23

Have something to add? Share it in the comments

Your email address will not be published.