నేడు అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం

world women's day

ప్రపంచవ్యాప్తంగా మహిళలకు స్పూర్తినిచ్చే రోజు అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా మహిళలు అనేక రంగాల్లో తమ ప్రతిభను చూపిస్తూ ముందుకు సాగిపోతున్నారు. విద్య, ఉద్యోగ, ఉపాధి పరంగా అనేక అడ్డంకులు తొలగిపోయాయి. ప్రస్తుత తరుణంలో ఎంతో సానుకూల వాతావరణం ఏర్పడింది. అయితే ఇప్పుడు ముఖ్యంగా మహిళలకు కావలసిందల్లా ఆత్మవిశ్వాసమే. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్న మహిళలు తమ హక్కుల కోసం పోరాడడం అప్పటినుండి ఇప్పటిదాకా కొనసాగుతూనే వుంది. ఎన్నో హక్కులను సంపాదించుకోగలిగారు, ఎన్నో విజయాలను సాధించడం జరిగింది. ఈ వంద సంవత్సరాలల్లో స్త్రీలల్లో, అక్షరాస్యత పెరిగి, ఇంతకుముందు స్త్రీలను ఆ రంగాలల్లో వూహించడం కూడా కష్టంగా వున్న ఎన్నో రంగాలల్లో దూసుకుపోయారు, పోతున్నారు.

Have something to add? Share it in the comments

Your email address will not be published.