విమానంలో ప్రయాణికులెవరూ బ్రతకలేదు: మలేషియా ఎయిర్ లైన్స్

Malaysia-airlines

కనిపించకుండా పోయిన మలేషియా విమానంలో ప్రయాణికులెవరూ బతకలేదని మలేషియా ఎయిర్ లైన్స్ తెలియజేసింది. ఆ విషయాన్ని ప్రయాణికుల కుటుంబ సభ్యులకు ఎస్ఎంఎస్ ద్వారా ఆ సంస్థ తెలిపింది. విమానం హిందూ మహా సముద్ర దక్షిణ ప్రాంతంలో కూలిపోయిందని, 12 మంది సిబ్బంది సహా 239 మంది ప్రయాణికులు జలసమాధి అయ్యారని మలేషియా ఎయిర్ లైన్స్ ప్రకటించింది.

Have something to add? Share it in the comments

Your email address will not be published.