శబరిమలలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చిన మకరజ్యోతి

Makara-jyothi

శబరిమలలో అయ్యప్ప స్వాములకు మకర జ్యోతి దర్శనమిచ్చింది. మొత్తం మూడు సార్లు జ్యోతి దర్శనమైంది. జ్యోతి దర్శన సమయంలో అయ్యప్ప శరణుఘోషతో శబరిమల మారుమోగింది. జ్యోతిని దర్శించుకున్న భక్తులు పులకించిపోయారు.

Have something to add? Share it in the comments

Your email address will not be published.