102 ఏళ్ల జన గణ మన జాతీయ గీతం

భారత జాతీయ గీతం జనగణమన 102 ఏళ్ల పండుగను జరుపుకుంటోంది. ఈ గేయాన్ని తొలిసారిగా 1911 డిసెంబర్ 27న భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ కలకత్తా సభలో ఆలపించారు. బెంగాలీ రచయిత రబీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ రచించిన ఈ కమ్మని దేశభక్తి గీతం తర్వాత 1950 జనవరి 24న జాతీయ గీతమైంది. జాతి జనుల్లో దేశభక్తి సజీవంగా ఉంచేందుకు, ఒక్కతాటిపై ఉండి ముందుకు కదిలించేందుకు యథాశక్తి తోడ్పడుతోంది. రబీంద్రనాథ్ ఈ గేయాన్ని అచ్చమైన సంస్కృతంలో రాయగా అబిద్అలీ దాన్ని హిందీలోకి అనువదించారు.

Have something to add? Share it in the comments

Your email address will not be published.