పాట్నా రావణ దహనంలో తొక్కిసలాట – 32 మంది మృతి

పాట్నా, అక్టోబర్ 3: బీహార్ రాష్ట్రం లోని పాట్నా లో శుక్రవారం జరిగిన దసరా వేడుకల్లో విషాదం చోటు చేసుకుంది. గాంధీ మైదానంలో నిర్వహించిన రావణ దహనం
వివరాలు