పాతబస్తీలో పోలీసుల తనిఖీలు

హైదరాబాద్: హైదరాబాద్ పాతబస్తీ లోని చంద్రయాన్ గుట్ట పోలీస్ స్టేషన్ పరిధి లోని బర్కస్ , సలాల పలు ప్రాంతాలలో కార్డాన్ సెర్చ్ ను పోలీసులు నిర్వహించారు.
వివరాలు