కె.సి.ఆర్ పై సినిమా

కె.టి.ఆర్, కవితల స్ర్కీన్ ప్లే హైదరాబాద్: టాలీవుడ్ లో సంచలనం సృష్టించి చిన్న బడ్జెట్ సినిమాలలో తలమానికంగా నిలిచి
వివరాలు