సల్మాన్ ఖాన్ ‘బిగ్ బాస్ 8’ సమావేశ కార్యక్రమాల బహిష్కరణ

ముంబై: బాలీవుడ్ నటుడు సల్మాన్ ఖాన్  కార్యక్రమాలను బహిష్కరించాలని ఫోటోగ్రాఫర్లు నిర్ణయించారు. సల్మాన్ 'బిగ్ బాస్ 8' విలేకరుల సమావేశానికి కూడా వారు హాజరుకాలేదు.  ఫొటోగ్రాఫర్ల తీసుకున్న
వివరాలు