ఎమాన్ ‘242 కేజీలు’ తగ్గిందట..!

500kg Egyptian woman Eman Ahmed showing signs of recovery and reduced 242 kgs
ప్రపంచంలో అత్యంత బరువున్న మహిళగా ఉన్న ఎమాన్ అహ్మద్ ప్రస్తుతం టార్గెట్‌ను రీచ్ అయ్యేటట్లు కనిపిస్తోంది. ముంబైలో రెండు నెలల క్రితం అడుగుపెట్టినప్పుడు 490కేజీలు ఉన్న ఈజిప్టు
వివరాలు