నగరంలో రేవ్ జోరు

హైదరాబాద్, డిసెంబర్ 9: హైదరాబాద్ లో రేవ్ పార్టీల సంస్కృతి రోజు రోజుకీ పెరిగిపోతుంది. రాజధాని పరిసర ప్రాంతాల్లో రేవ్ పార్టీలు ఊపందుకుంటున్నాయి. పోలీసులు దాడులు చేసి
వివరాలు