వీఆర్వో, వీఆర్ఏ పరీక్ష ఫలితాలు విడుదల

VRO-VRA-results
హైదరాబాదులోని భూ పరిపాలన కార్యాలయంలో వీఆర్వో, వీఆర్ఏ పరీక్ష ఫలితాలు విడుదలయ్యాయి. ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి పి.కె.మహంతి ఫలితాలను విడుదల చేశారు. ఈ సందర్భంగా మహంతి మాట్లాడుతూ,
వివరాలు

వీఆర్వో, వీఆర్ఏ పరీక్షలకు ఏర్పాట్లు పూర్తి

VRO-vra-exams
వీఆర్వో, వీఆర్ఏ పరీక్షలకు రేపు రాత పరీక్ష నిర్వహించడానికి విసృతమైన ఏర్పాట్లు చేసింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం.1657 విఆర్వో పోస్టులకు 13 లక్షల 13 వేల అభ్యర్థులు పోటి
వివరాలు