వీఆర్వో, వీఆర్ఏ పరీక్ష ఫలితాలు విడుదల

VRO-VRA-results
హైదరాబాదులోని భూ పరిపాలన కార్యాలయంలో వీఆర్వో, వీఆర్ఏ పరీక్ష ఫలితాలు విడుదలయ్యాయి. ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి పి.కె.మహంతి ఫలితాలను విడుదల చేశారు. ఈ సందర్భంగా మహంతి మాట్లాడుతూ,
వివరాలు